Jiujiang Yongxin Can Equipment Co., Ltd

Jiujiang Yongxin Can Equipment Co., Ltd

Antai Road #05, Automobile Industrial Zone, Economic Development District, 332000 Jiujiang China

Aerosols/Milk Powder Empty Can Depalletizer

Aerosols/Milk Powder Empty Can Depalletizer

Features:

Cans Per Layer

Cans Per Pallet

Net Weight/Pallet

Gross Weight/pallet

Product Enquiry

SSL Secure Connection