Jiujiang Yongxin Can Equipment Co., Ltd

Jiujiang Yongxin Can Equipment Co., Ltd

Antai Road #05, Automobile Industrial Zone, Economic Development District, 332000 Jiujiang China

Curling and Lining Combination Machine

Curling and Lining Combination Machine

Curling and Lining combination machine is used for big round can lid.

Product Enquiry

SSL Secure Connection