Jiujiang Yongxin Can Equipment Co., Ltd

Jiujiang Yongxin Can Equipment Co., Ltd

Antai Road #05, Automobile Industrial Zone, Economic Development District, 332000 Jiujiang China

Automatic Square Can Upending Machine

Automatic Square Can Upending Machine

  • Product Name: Tailor-Made Automatic Square Can Upending Machine

  • Model: Tailor-made

  • Operation: Automatic

  • Application: Square Can Upending

  • Can size: Various

  • CPM: N/A

 

Product Enquiry

SSL Secure Connection