Jiujiang Yongxin Can Equipment Co., Ltd

Jiujiang Yongxin Can Equipment Co., Ltd

Antai Road #05, Automobile Industrial Zone, Economic Development District, 332000 Jiujiang China

Semi-Automatic Can Pail Body Expanding Machine

Semi-Automatic Can Pail Body Expanding Machine

  • Product Name: Semi-Automatic Can Pail Body Expanding Machine

  • Model: GT3TA20

  • Operation: Semi-Automatic

  • Application: Expanding for 10-25L Pail Body

  • Can size: 10-25L Pail

 

 

Product Enquiry

SSL Secure Connection