Jiujiang Yongxin Can Equipment Co., Ltd

Jiujiang Yongxin Can Equipment Co., Ltd

Antai Road #05, Automobile Industrial Zone, Economic Development District, 332000 Jiujiang China

Semi-Automatic Can Body Beading & Curling Machine GT3TC20

Semi-Automatic Can Body Beading & Curling Machine GT3TC20

  • Product Name: Semi-Automatic Can Body Beading & Curling Machine for Steel Can Making GT3TC20

  • Model: GT3TC20

  • Operation: Semi-Automatic

  • Application: Beading + Curling for Pail Body

  • Can size: 10-25L Round Pail

 

Product Enquiry

SSL Secure Connection